Medior Toezichthouders Milieu Industrieel / agrarisch

Logo van omgevingsdienst brabant noord (odbn) met een gestileerde groene en blauwe cirkel met het acroniem 'odbn' in kleine letters.

Aanvraagnummer: 1153
Organisatie: Omgevingsdienst Brabant Noord
Locatie: Omgevingsdienst Brabant Noord
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 3-6-2024
Optie tot verlenging: 8 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 20-05-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


De Omgevingsdienst Brabant Noord is uitvoeringsexpert als het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving. Daarnaast adviseren collega’s het openbaar bestuur en dragen zo bij aan een veilige en gezonde leefomgeving in Brabant Noord.


De Omgevingsdienst Brabant Noord is op zoek naar een Medior Toezichthouders Milieu Industrieel / Agrarisch.

Wat ga je bij ons doen?
Je houdt je bezig met het toezichtproces en je verricht handhavingswerkzaamheden, hoofdzakelijk op het gebied van agrarische of industriële bedrijven in de “lichtere” categorie. Daarnaast wordt je ingezet op het afhandelen van meldingen en klachten op het gebied van milieu. De Omgevingswet is sterk in ontwikkeling en kent een grote dynamiek. Dit vraagt een flexibele inzet ten aanzien van de werkzaamheden binnen het team.

Daarnaast stel je zelfstandig rapportages op. Aangezien het hier om een inhuuropdracht gaat verwachten we dat deze van zodanig niveau zijn dat er vanuit de ODBN geen begeleiding nodig is. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de randvoorwaarden goed zijn.

Je hebt actuele kennis van de wet- en regelgeving (Omgevingswet, Besluit activiteiten leefomgeving, bruidschat e.d.). Omdat je als toezichthouder fungeert beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden. Uiteraard mogen ook onze kerncompetenties niet ontbreken: kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid en samenwerken. Het integrale toezicht wordt steeds belangrijker en vandaar dat je in staat bent om innoverend, analytisch en planmatig te werken binnen een team. Je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen en vanzelfsprekend is je mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid uitstekend.
De kandidaat heeft ervaring met het werken overeenkomstig kengetallen.

Opleiding

De kandidaat beschikt over Hbo-werk en denkniveau. Dit blijkt uit het CV.

Werkervaring

De kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar) met het controleren van agrarische en/of industriële bedrijven in de lichtere categorie. Dit blijkt uit het CV.

Kennis wetgeving

De kandidaat heeft actuele kennis van de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving en de Bruidschat. Daarnaast is de kandidaat op de hoogte van relevante pseudowetgeving zoals eisen voortvloeiend uit de PGS. Dit blijkt uit het CV.
Weging prijsdeel: 30 %

Werkervaring

De kandidaat heeft minimaal 1 jaar werkervaring met het controleren van agrarische en/of industriële bedrijven in de lichtere categorie. Dit blijkt uit het CV.
  • 1 jaar werkervaring (5 %)
  • 2-5 jaar werkervaring (10 %)
  • Meer dan 5 jaar werkervaring (15 %)
Weging: 15 %

Werkervaring agrarisch

De kandidaat heeft ervaring met (lichte) agrarische bedrijven. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 10 %

Werkervaring industrie

De kandidaat heeft ervaring met (lichte) industriële bedrijven zoals horeca. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 10 %

Werkervaring Omgevingsdienst

De kandidaat heeft werkervaring op het gebied van milieutoezicht bij een omgevingsdienst. Dit blijkt uit het CV.
Weging: 10 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.

In de gesprekken worden de eisen en gunningscriteria getoetst en kijken we naar de volgende competenties:

Kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid, samenwerken en gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.


Weging: 25 %

De gesprekken vinden plaats op ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch en worden in overleg ingepland.