Stedenbouwkundige

Logo van gemeente westland met een gestileerde witte figuur die een ploeg trekt op een zwarte achtergrond, naast de naam in blauwe en groene blokken.

Aanvraagnummer: 802
Organisatie: Gemeente Westland
Locatie: Naaldwijk
Uren per week: 36 per week
Tarief: €104,65 per uur
Duur van de opdracht: 12 maanden
Regio: Zuid-Holland
Startdatum: mei 2024
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Sluitingsdatum: 22-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Opdracht
Als (medior) stedenbouwkundige ontwikkel, toets en begeleid je (complexe) stedenbouwkundige opgaven, zoals ruimtelijke ontwikkelingskaders voor de kernen en gebiedsvisies en signaleert knelpunten ten behoeve van toekomstige beleidsontwikkelingen. Je neemt deel aan (regionale) projecten en adviseert ten aanzien van bestemmingsplannen, Wabo aanvragen en initiatieven vanuit de samenleving. Je verbindt ontwikkelingen, beleid en regelgeving met de praktijk binnen de gemeente Westland.

Competenties

  • Met een heldere toekomstgerichte visie kom je vlot tot plannen en organiseren;
  • Je bent communicatief vaardig en je hebt een goed inlevingsvermogen;
  • Kennis van en ervaring met de Omgevingswet en de verschillende instrumenten daarbinnen is van belang;
  • Je bent gewend om te werken op het snijvlak van politiek, bestuur en ambtelijke organisatie en dat gaat je goed af;
  • Projectmatig werken gaat je goed af.

Gunningscriteria (weging)
5. Een afgeronde Wo opleiding in de richting van stedenbouwkundige of architectuur (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 7 jaar als stedenbouwkundige (35 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als stedenbouwkundige binnen een gemeente (30 punten);
8. Minimaal 2 jaar ervaring de afgelopen 5 jaar met gemeentelijke- projecten en visievorming op het gebied van o.a. Flexwonen en bedrijventerreinen (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 104,65 (schaal 11) inclusief Flextender Fee en reiskosten, exclusief BTW;
2. Minimaal een afgeronde opleiding in de richting van ruimtelijke ordening op Hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als stedenbouwkundige;
4. Beschikbaar per 1 mei 2024, voor 36 uur per week;

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag tot vrijdag

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland in week 17 van 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 april 2024. bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Het aantal te declareren uren mag het maximum van 1620 uur per jaar niet overschrijden. Er geldt een terugbetalingsverplichting voor het teveel gedeclareerde.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • ‘Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi)’.
  • De voertaal binnen de gemeente is Nederlands (in taal en geschrift), er word geacht dat de kandidaat hieraan kan participeren.