Toezichthouder Omgevingswet (bouw en RO)

Logo van gemeente midden-groningen met een gestileerde witte 'm' in een cirkel op een blauwgroen achtergrond, met daaronder de naam.

Aanvraagnummer: 1084
Organisatie: Gemeente Midden-Groningen
Locatie: Hoogezand
Uren per week: 36 per week
Tarief: Geen maximum
Duur van de opdracht: 22-5-2024 t/m 1-3-2025
Regio: Groningen
Startdatum: 22-5-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 13-05-2024 17:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


We zoeken voor de duur van 9 maanden een ervaren toezichthouder Omgevingswet voor met name de bouw en RO-gerelateerde werkzaamheden.
De kandidaat dient te beschikken over minimaal 3 jaar relevante recente werkervaring in een gemeente.
De ervaring bestaat uit toezichthoudende en handhavende werkzaamheden op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en overige voorkomende toezichthoudende werkzaamheden.

Rijbewijs

je beschikt over een rijbewijs B.

Ervaring

Uit het cv blijkt dat je minimaal 3 jaar recente werkervaring hebt met toezichthoudende en handhavende werkzaamheden op het gebied van bouw, ruimtelijke ordening en overige voorkomende toezichthoudende werkzaamheden.

opleiding

Uit het cv blijkt dat je beschikt over het diploma Ambtenaar Bouw-en Woningtoezicht 1.
Weging prijsdeel: 20 %

Ervaring

Je beschikt over minimaal 3 jaar recente ervaring bij een gemeente als toezichthouder omgevingswet (bouw en RO). Hoe beter de ervaring aansluit, hoe meer punten. Dit moet blijken uit het CV.
Weging: 30 %

Kennis

je beschikt over kennis op het gebied van bouwregelgeving (omgevingswet/BBL). Hoe beter de kennis aansluit, hoe meer punten. Dit moet blijken uit je CV.
Weging: 25 %

Interview

Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Tijdens de interviews wordt gecheckt in hoeverre de kandidaten voldoen aan de gunningscriteria en of de onderlinge samenwerking/verhouding met het team klikt.


Weging: 25 %
De interviews vinden plaats op 16 mei 2024.