Woo coördinator

Rode banner met witte typografie met daarop "land van cuijk" onder een abstract logo bestaande uit een horizontale lijn en een gebogen lijn die een gezicht vormt.

Aanvraagnummer: 1506
Organisatie: Gemeente Land van Cuijk
Locatie: Gemeente Land van Cuijk
Uren per week: 36 per week
Tarief: €0 - €80 per uur
Regio: Noord-Brabant
Startdatum: 15-6-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 27-05-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  


Opdrachtomschrijving

Gewenste situatie

Vanwege de uitbreiding van de Woo werkzaamheden in verband met de verplichting om meer publieke informatie actief openbaar te maken is extra capaciteit nodig binnen het team Juridische Zaken en belastingen, te weten binnen het cluster Juridische zaken. Uit de uitgevoerde impactanalyse door Vellekoop en Meesters en het door hen opgestelde implementatieplan blijkt dat binnen de organisatie de behoefte bestaat dat de regievoering van het Woo-proces centraal komt te liggen bij het cluster Juridische Zaken. De Woo-coördinator dient een belangrijke rol te spelen bij de inrichting van de centrale Woo-afdoening, hiernaast dient de coördinator ook zelfstandig taken uit te voeren als juridisch medewerker en het zelf afhandelen van Woo- verzoeken.

Huidige situatie

Op dit moment hanteren wij een gedecentraliseerd proces voor de afhandeling van Woo-verzoeken. Het cluster Juridische zaken beoordeelt of het om een Woo-verzoek gaat en coördineert de behandeling van de aanvraag. De vakafdelingen handelen zelf het verzoek zowel inhoudelijk (juridisch) als administratief (anonimiseren) af. Er gaat veel tijd zitten in raadpleging en overleg. Bovendien ontbreekt veelal de specifieke kennis op de vakafdeling. Ook is er geen uniforme aanpak in de afhandeling. De kwaliteit van de inhoudelijk juridische toetsing en de administratieve afdoening wisselt. Het gevolg is een risico op onjuistheden en datalekken. Centraliseren is dan ook dringend gewenst. Daarnaast zullen er in het kader van actieve openbaarmaking veel werkzaamheden bijkomen op het gebied van de Woo. Op dit moment loopt er een traject voor implementatie voor een aantal nieuwe informatiewetten, waarvan de verdere uitwerking van het Woo proces in is opgenomen.


Kandidaatomschrijving

  • We zoeken een HBO-jurist die in staat is zelfstandig de Woo-verzoeken af te handelen en de regie te voeren.
  • Relevante werkervaring met de Wob/Woo is noodzakelijk. Ca. 3 jaar.

Eisen

Minimaal HBO juridisch afgeronde opleiding
Ervaring met Wob/Woo

Gunningscriteria

Weging prijsdeel: 10 %


De kandidaat heeft in de afgelopen drie jaren ervaring opgedaan met de Wob/Woo
Weging: 16 %


De kandidaat heeft ervaring met projectmatig werken.
Weging: 16 %


De kandidaat is in staat zelfstandig te werken en regie te voeren.
Weging: 16 %


De kandidaat kan een relevante bijdrage leveren aan verdere verbetering van de informatiehuishouding (vindbaarheid documenten)
Weging: 16 %


Kandidaat zet zich in voor de bewustwording van de betekenis en consequenties van de Woo en kan dit uitdragen naar de totale organisatie.
Weging: 16 %


Interview
Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
Wendbaar, betrouwbaar, innovatief en het passen in het team.
Weging: 10 %

Interviewplanning

Tussen 22 en 29 mei 2024.