Kwaliteitsadviseur


Aanvraagnummer: 874
Organisatie: Werk en Inkomen Lekstroom
Locatie: Nieuwegein
Uren per week: 20-24 per week
Tarief: €85 per uur
Duur van de opdracht: 4 maanden
Regio: Utrecht
Startdatum: Zo snel mogelijk
Optie tot verlenging: 2 maal 1 maand(en)
Sluitingsdatum: 19-04-2024 09:00

LET OP! Deze opdracht is gesloten.


Deel deze opdracht


Organisatie onderdeel
Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) is de uitvoeringsorganisatie voor werk, inkomen en schuldhulpverlening voor de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik en Nieuwegein. Vanuit het Stadshuis in Nieuwegein en deels ook op locatie werken we met ruim 200 mensen aan het gericht vooruit helpen van onze klanten. Wij bieden inkomensondersteuning en verstrekken uitkeringen waar nodig. Ook stimuleren we mensen om naar vermogen mee te doen in de maatschappij. Bij WIL werken we vanuit een mensgerichte aanpak. Waar mogelijk passen we maatwerk toe binnen de geldende wet- en regelgeving.

Opdracht
- Toetsen en feedback geven. Je controleert genomen besluiten op (juridische) juistheid, op maatwerk en of er voldoende rekening wordt gehouden met de balans tussen leefwereld en systeemwereld. Je gaat het gesprek aan met collega’s en je creëert een omgeving waarbinnen collega’s kunnen leren en zich verder kunnen ontwikkelen.
- Je gebruikt de feedback en de informatie uit de toetsing om coaching en begeleiding te bieden aan beginnende consulenten inkomensondersteuning. Je adviseert hen over het toepassen van wet- en regelgeving, met oog voor de menselijke maat.
- Je ondersteunt consulenten om de stap te zetten naar een niveau waarbij ze niet meer getoetst worden, maar zelfstandig aanvragen kunnen behandelen en besluiten kunnen nemen.

Competenties

  • Communicatief zeer vaardig;
  • Coachingsvaardigheden;
  • Adviesvaardigheden;
  • Feedback geven.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als kwaliteitsadviseur binnen het sociaal domein;
2. Aantoonbare kennis van de Participatiewet en de Algemene Wet Bestuursrecht;
3. Minimaal 20 uur beschikbaar per week;
4. Kandidaat is bereid om minimaal 2 dagen per week op locatie te werken;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als kwaliteitsadviseur binnen het sociaal domein (50 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het coachen en opleiden van junior medewerkers (noem hiervan een duidelijk voorbeeld in het cv) (30 punten);
7. Uurtarief maximaal 85,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10 . Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 24 april 2024, 09;00 uur en 13:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 april 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Werk en Inkomen Lekstroom heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).