Projectleider Milieu

Logo van Omgevingsdienst Regio Nijmegen met een gestileerde afbeelding van een landschap met blauwe, groene en bruine lagen en de naam van de organisatie ernaast.

Aanvraagnummer: 1405
Organisatie: Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Locatie: ODRN
Uren per week: 20
Tarief: €92 - €107 per uur
Regio: Gelderland
Startdatum: 06-06-2024
Optie tot verlenging: 2 x 6 maanden
Sluitingsdatum: 20-05-2024 23:59

LET OP! Deze opdracht is gesloten


Deel deze opdracht
  Opdracht omschrijving

Het oppakken van diverse lopende projecten (ZZS en financiële zekerheid) in combinatie met enkele nieuwe projecten gerelateerd aan milieuvergunningverlening.


Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijk voor de voortgang van projecten (financieel en inhoudelijk).


Beschikbaarheid

De kandidaat is inzetbaar vanaf 6 juni 2024 tot en met 31 december 2024 voor 20 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Eventueel is een latere of eerdere startdatum bespreekbaar.


Overige eisen

U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template en alle gevraagde onderdelen in te vullen.

Ervaring met werken in een bestuurlijke omgeving, kennis van de onderwerpen ZZS en financiële zekerheid en ruime ervaring met het leiden van projecten

Relevante opleiding op HBO niveau

Toetsing aan de VTH kwaliteitscriteria zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van “Kwaliteitscriteria 2.2” voor de klassen I, II en III


Gunningscriteria

Beste prijs-kwaliteitsverhouding Gewicht van prijs : 50 % Gewicht van kwaliteit : 50 %

Op basis van de beste kwaliteit-prijsverhouding (BKPV) wordt de top van kandidaten samengesteld. Op basis van de gespreksresultaten wordt één kandidaat geselecteerd. In het geval er uit de gesprekken geen geschikte kandidaat naar voren komt, worden de volgende CV's beoordeeld; zonodig te herhalen tot de selectie is voltooid.

De BKPV komt als volgt tot stand:

prijs score = ( 1 - ( ( uw prijs - laagste prijs ) / laagste prijs ) ) * 100 , maar nooit lager dan 0 kwaliteit score = behaalde kwaliteitspercentage totaal score = ( prijs score * prijs weging ) + ( kwaliteit score * kwaliteit weging )


Gunningscriteria Kwaliteit

20 %

Relevante Hbo-opleiding

30 %

Ervaring met werken in een bestuurlijke omgeving en ruime ervaring met het leiden van projecten

20 %

Ervaring met het WRS-zaaksysteem

30 %

Ervaring bij een BRZO-Omgevingsdienst


Gunningscriterium Prijs

Minimaal: € 92,00 Maximaal: € 107,00

Inclusief alle kosten, exclusief BTW.

Competenties te toetsen in interviewfase

De competenties waar de externe in het interview op wordt getoetst zijn:

1. Oordeelsvorming

2. Plannen

3. Organisatie bewustzijn

De externe wordt per competentie beoordeeld. Bij elke competentie wordt de volgende beoordelingsopties aangehouden:

Zeer goed 10

Goed 8

Voldoende 6

Onvoldoende 4

Ruim onvoldoende 2

In totaal zijn er 3 competenties. De externe kan op deze vraag daardoor maximaal 30 punten scoren.


Interviewfase

Uitsluitend de Externen die na een schriftelijke beoordeling van de Offertes in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen worden uitgenodigd voor een interview. Indien na de schriftelijke beoordeling van de Offertes blijkt dat er meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal de score op (sub)gunningcriterium kwaliteit van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde. Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zal het (sub)gunningcriterium prijs van doorslaggevende betekenis zijn in het bepalen van de definitieve rangorde. Indien ook in dat geval meer dan drie Externen in de rangorde de plaatsen 1 tot en met 3 innemen, zullen alle betrokken Externen worden uitgenodigd voor een interview.